Privatjuridisk bistand - 3 timer gratis

En fordel til medlemmer på private rettsområder, gjennom foreningsavtale med Advokatfirmaet Nova.

Velg rettsområdet som passer best til behovet du har, for å bli kontaktet av en advokat med rett kompetanse og erfaring.

Passer ingen av områdene eller du ikke ønsker å oppgi årsaken, kan du velge «Annet».

3 timer gratis privatjuridisk bistand

Medlemsfordelen gir rett til inntil tre timer gratis privatjuridisk bistand fra Advokatfirmaet Nova årlig (regnes per kalenderår), og en gunstig timepris (for tiden kr 1.400 ekskl. mva.) hvis du skulle ha behov for ytterligere advokathjelp ut over de tre inkluderte timene. Timene som er inkludert i medlemskapet kan brukes til å få svar på dine juridiske spørsmål eller hjelp til oppsett av viktige dokumenter, slik som fremtidsfullmakt, testament, samboeravtale eller husleieavtale.

Hvordan fungerer det?

Etter at du ved Vipps- pålogging har blitt identifisert og ditt foreningsmedlemskap har blitt bekreftet, vil din kontaktinformasjon oversendes til Advokatfirmaet Nova sammen med informasjon om hvilken forening du tilhører og hvilket rettsområde du har bedt om bistand innenfor. Du vil så bli kontaktet av advokat, normalt innen to virkedager.

Medlemsforeninger

Medlemmer fra disse foreningene har rett til inntil tre timer gratis juridisk bistand i privatrettslige saker fra Advokatfirmaet Nova.

  • Norsk Lektorlag
  • Samfunnsviterne
  • Den norske legeforening
  • Naturviterne
  • Arkitektenes fagforbund
  • Samfunnsøkonomene
  • Den norske veterinærforening
  • Den norske tannlegeforening
  • Norsk psykologforening

Finner du ikke din medlemsforening på listen? Da kan det være at foreningen har en egen ordning. Kontakt din forening direkte for mer informasjon.